Aktualności

Szkolenie w technologii Porotherm Dryfix

W dniu 5 maja br., po dłuższej przerwie spowodowanej okresem pandemii, gościliśmy ponownie przedstawiciela firmy Wienerberger Ceramika Bu­dowlana Sp. z o.o., Pana Marka Cieślę. W programie szkolenia znalazło się omówienie sytemu Porotherm Dryfix oraz wykonanie zadania praktycznego.

W trakcie szkolenia uczniowie klasy IIbbT z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcą­cych im. K. Gzowskiego w Opolu, uczęszczający na zajęcia praktyczne do Centrum Kształce­nia Zawodowego poznali zasady wznoszenia konstrukcji murowanych z użyciem zaprawy murarskiej poliuretanowej, a także doskonalili umiejętności praktyczne wykonując konkretne zadanie praktyczne.

Skip to content