Wynajem pomieszczeń

Dzierżawimy sale i pracownie

Wynajem pomieszczeń

Zespół Placówek Oświatowych w Opolu oferuje wynajem posiadanych pomieszczeń. Są to: sala gimnastyczna, sale dydaktyczne, sala konferencyjno-szkoleniowa, pomieszczenia biurowe oraz powierzchnie do celów reklamowych.

Wynajmujemy m.in. salę gimnastyczną

Procedura wynajmu

Wszelkich informacji dot. wynajmowanych pomieszczeń udziela Jolanta Małota (tel. 77 4231675, wew. 41).

Wniosek prosimy wysłać na adres: j.malota@zpo.opole.pl

Regulamin wynajmu

  1. Rezerwacja obiektów i pomieszczeń odbywa się na zasadzie pierwszeństwa wynikającego z terminu złożenia prośby o wynajem.
  2. ZPO zastrzega sobie prawo do korekty terminów w trakcie trwania umowy, na zasadach przewidzianych w umowie, jeżeli będą one kolidowały z dodatkowymi zajęciami szkolnymi.
  3. Wszystkie podane kwoty dotyczą stawki za godzinę (60 minut).
  4. W uzasadnionych i określonych przypadkach istnieje możliwość negocjacji cen z Dyrektorem ZPO.
  5. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Dyrektor ZPO może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć w pracowniach specjalistycznych przez pracowników Wydzierżawiającego.
  6. Wynajem pracowni i sal wyłącznie w godzinach wolnych od programowych zajęć dydaktycznych organizowanych w ZPO w Opolu.
  7. Sala gimnastyczna dostępna do godziny 22:00.
  8. W przypadku najmu sali gimnastycznej w ilości do 12 godzin, warunkiem udostępnienia sali jest uprzednie uiszczenie należności pieniężnej za daną ilość godzin najmu w kasie recepcji budynku.
  9. W przypadku, gdy Najemca pomimo uiszczonej opłaty, o której mowa w punkcie 9, nie korzysta z przedmiotu umowy, to opłata ta nie podlega zwrotowi.
  10. W umowach zawartych na okres min. 2 miesięcy płatności będą realizowane na bieżąco tj. po każdym dniu najmu sali w kasie w recepcji budynku C.

Uwaga: W przypadku umów najmu na okres min. 2 miesięcy, z Najemcą, który nie skorzysta z sali w ilości powyżej 50 % w danym miesiącu zostanie rozwiązana umowa.