Aktualności

Wyniki rekrutacji do Bursy

Komisja Rekrutacyjna Bursy w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu w dniu 31 lipca 2023 r.  pozytywnie rozpatrzyła 28 wniosków o przyjęcie do Bursy ZPO. 

Do dnia 10.08.2023, do godz. 13:00 należy potwierdzić wolę zamieszkania w Bursie poprzez przesłanie wiadomości za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@zpo.opole.pl.

Dyrektor ZPO informuje, że Bursa ZPO w Opolu na dzień 31.07.2023 r. dysponuje 12 wolnymi miejscami.

Lista kandydatów zakwalifikowanych została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Bursy oraz dostępna jest pod numerem telefonu 77 4231675.

Skip to content