Aktualności

Zajęcia praktyczne realizowane w CKZ w okresie 20.12.2021 – 09.01.2022

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2301) od dnia 20.12.2021 r. do dnia 09.01.2022 r. w przypadku m.in. centrów kształcenia zawodowego, dyrektor centrum może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

W związku z powyższym w dniach 20.12.2021 – 09.01.2022 wszystkie zajęcia będą realizowane stacjonarnie zgodnie z obowiązującym w CKZ planem nauczania, z wyjątkiem zajęć dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 4, dla których zajęcia będą realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Konkurs z zakresu BHP

Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu, wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Opolu oraz Opolską Izbą Gospodarczą, już po raz dziesiąty organizuje regionalny konkursu „Wiedzy i

Czytaj dalej »

Solidarni z Ukrainą

W dniu 17 lutego br. odbyła się w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora Gala „Solidarni z Ukrainą” , podczas której Prezydent Opola podziękował osobom, instytucjom

Czytaj dalej »
Skip to content