Aktualności

Zajęcia praktyczne realizowane w CKZ w okresie 27.01.2022 – 27.02.2022

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. z 2022 r., poz. 186) od dnia 27.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r. w przypadku m.in. centrów kształcenia zawodowego, dyrektor centrum może zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo.

W związku z powyższym w dniach 27.01.2022 – 27.02.2022 wszystkie zajęcia będą realizowane stacjonarnie zgodnie z obowiązującym w CKZ planem nauczania.

Skip to content