Aktualności

Zajęcia zawodoznawcze w CKZ

W dniu 14 września odbyło się w CKZ spotkanie z doradcami zawodowymi szkół podstawowych, podczas którego omówiono możliwości współpracy oraz zasady organizacji zajęć zawodoznawczych.

W roku szkolnym 2022/2023 zajęcia zawodoznawcze dedykowane uczniom klas ósmych realizowane będą w następujących obszarach:

  • obszar budowlany – zawody: technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, technik aranżacji wnętrz, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, murarz, monter instalacji sanitarnych,
  • obszar mechaniczny – zawody: technik mechanik, ślusarz, operator obrabiarek skrawających,
  • obszar elektryczny i mechatroniczny – zawody: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, elektryk, mechatronik, technik automatyk.
  • obszar samochodowy – zawody: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • obszar usługowy (logistyka, hotelarstwo, gastronomia).

Zajęcia prowadzone będą w każdą środę w formie warsztatów maksymalnie dla 40 uczniów. Uczniowie podzieleni na grupy będą pracować w dwóch blokach dwugodzinnych, w ramach których zostaną zaprezentowane  warunki pracy oraz uczniowie będą mogli wykonać proste zadania zawodowe. Przed rozpoczęciem zajęć praktycznych doradca zawodowy CKZ przedstawi uczniom ofertę edukacyjną szkół prowadzących kształcenie w zawodach z danej branży, możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji oraz wiodących pracodawców na opolskim rynku pracy.

Aktualny harmonogram zajęć zawodoznawczych znajduje się pod adresem:

https://zpo.opole.pl/rok-szkolny/

W celu umówienia spotkań prosimy o kontakt mailowy z panią Joanną Knuter (j.knuter@zpo.opole.pl).

Skip to content