Aktualności

Zakończenie realizacji projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja”

Zakończenie realizacji projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego, to doskonała okazja do podsumowania mijającego okresu programowania 2014-2020.

W dniu 29.05.2023 r. , w siedzibie Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu, odbyła się Konferencja podsumowująca projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które były realizowane przez nasza placówkę w latach 2014  – 2023. Wydarzenie miało na celu przedstawienie efektów tych projektów oraz podziękowanie wszystkim osobom zaangażowanym w ich realizację.

 W konferencji udział wzięli pracownicy Wydziału ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, Wydziału Oświaty, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych – objętych wsparciem, koordynatorzy projektów, pracownicy księgowości odpowiedzialni za rozliczenia finansowe, nauczyciele oraz uczniowie – beneficjenci wsparć.

Na zakończenie konferencji, Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych, Urszula Kowalczyk, wyraziła swoje serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w realizację projektów. Podkreśliła, że ich zaangażowanie i praca przyczyniły się do znaczącego postępu w obszarze edukacji zawodowej oraz podniesienia jakości nauczania w placówkach oświatowych w Opolu.

Konferencja podsumowująca projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej była doskonałą okazją do refleksji i rozmów przy wyśmienitym poczęstunku przygotowanym m.in. przez nauczyciela, Pana Piotra Wasika wraz z uczniami ZSZ nr 4 w Opolu.

Rekrutacja do Bursy

Informujemy, że bursa w roku szkolnym 2024/2025 będzie dysponowała 12 wolnymi miejscami. Jednocześnie przypominamy, że wnioski o przyjęcie do bursy wraz z wymaganymi dokumentami można

Czytaj dalej »
Skip to content