Bursa

Zakwaterowanie w ramach turnusów

MŁODOCIANI PRACOWNICY PRZYJĘCI NA TURNUSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO – ELEKTRYK

 04.03.2024 –29.03.2024 (4 tygodnie)

 

ODPŁATNOŚĆ

FORMA PŁATOŚCI

ODPISY

ZAKWATEROWANIE

174,15 zł

przelew na konto Bank Millenium 

33 1160 2202 0000 0002 1663 9622

łącznie na kwotę 532,15 zł

 

środki muszą wpłynąć na konto najpóźniej dzień przed zakwaterowaniem

 

w tytule przelewu należy wpisać: opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie  ….., (należy podać okres zakwaterowaniaimię i nazwisko dziecka

Zwroty wynikające z  uzasadnionej nieobecności dziecka  w Bursie będą dokonywane na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, po wykwaterowaniu

WYŻYWIENIE

Stawka dzienna wyżywienia 20,00 zł:

śniadanie – 5,50 zł

kolacja – 5,00 zł

obiad – 9,50 zł

Łączny koszt wyżywienia 358,00 zł

MŁODOCIANI PRACOWNICY PRZYJĘCI NA TURNUSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO – ŚLUSARZ

 12.02.2024 –08.03.2024 (4 tygodnie)

 

ODPŁATNOŚĆ

FORMA PŁATOŚCI

ODPISY

ZAKWATEROWANIE

183,10 zł

przelew na konto Bank Millenium 

33 1160 2202 0000 0002 1663 9622

łącznie na kwotę 541,10 zł

 

środki muszą wpłynąć na konto najpóźniej dzień przed zakwaterowaniem

 

w tytule przelewu należy wpisać: opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie  ….., (należy podać okres zakwaterowaniaimię i nazwisko dziecka

Zwroty wynikające z  uzasadnionej nieobecności dziecka  w Bursie będą dokonywane na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, po wykwaterowaniu

WYŻYWIENIE

Stawka dzienna wyżywienia 20,00 zł:

śniadanie – 5,50 zł

kolacja – 5,00 zł

obiad – 9,50 zł

Łączny koszt wyżywienia 358,00 zł

 

MŁODOCIANI PRACOWNICY PRZYJĘCI NA TURNUSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO – FRYZJER

04.02.2024 –01.03.2024 (4 tygodnie)

 

ODPŁATNOŚĆ

FORMA PŁATOŚCI

ODPISY

ZAKWATEROWANIE

200,00 zł

przelew na konto Bank Millenium 

33 1160 2202 0000 0002 1663 9622

łącznie na kwotę 544,30 zł

 

środki muszą wpłynąć na konto najpóźniej dzień przed zakwaterowaniem

w tytule przelewu należy wpisać: opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie  ….., (należy podać okres zakwaterowaniaimię i nazwisko dziecka

Zwroty wynikające z  uzasadnionej nieobecności dziecka  w Bursie będą dokonywane na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, po wykwaterowaniu

MŁODOCIANI PRACOWNICY PRZYJĘCI NA TURNUSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO – ŚLUSARZ

 02.01.2024 –09.02.2024 (4 tygodnie)

 

ODPŁATNOŚĆ

FORMA PŁATOŚCI

ODPISY

ZAKWATEROWANIE

179,10 zł

przelew na konto Bank Millenium 

33 1160 2202 0000 0002 1663 9622

łącznie na kwotę 517,10 zł

 

środki muszą wpłynąć na konto najpóźniej dzień przed zakwaterowaniem

w tytule przelewu należy wpisać: opłata za zakwaterowanie i wyżywienie w Bursie  ….., (należy podać okres zakwaterowaniaimię i nazwisko dziecka

Zwroty wynikające z  uzasadnionej nieobecności dziecka  w Bursie będą dokonywane na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, po wykwaterowaniu

WYŻYWIENIE

Stawka dzienna wyżywienia 20,00 zł:

śniadanie – 5,50 zł

kolacja – 5,00 zł

obiad – 9,50 zł

Łączny koszt wyżywienia 338,00 zł