Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.10-U/UE.21

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu trzech kursów zawodowych pn.:

  • Organizacja i przeprowadzenie kursu z zakresu „UX  Design” oraz wydanie międzynarodowego certyfikatu UX-PM dla 1 nauczyciela.
  • Organizacja i przeprowadzenie kursu z zakresu „Praktyki, analizy i raportowania badań eye – trackingowych w kontekście UX – design” dla 1 nauczyciela.
  • Organizacja i przeprowadzenie kursu z zakresu „Oprogramowania Adobe Premiere Pro” dla 1 nauczyciela.

dla uczestników projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3″ w ramach priorytetu IX Wysoka jakość edukacji Działania 09.02 – Rozwój kształcenia zawodowego, na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.2 – Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie: https://zpoopole.bip.gov.pl/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/76191) do dnia 03.11.2021 r., do godziny 10:00.

Skip to content