Aktualności

Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.11-U/UE/2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu zawodowego pn. „Obsługa programu do projektowania wnętrz 3ds MAX” dla 35 uczniów, uczestników projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja” w ramach priorytetu IX Wysoka jakość edukacji Działania 09.02 – Rozwój kształcenia zawodowego, na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 – Wsparcie kształcenia zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie: https://zpoopole.bip.gov.pl/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130242) do dnia 24.10.2022 r., do godziny 9:00.

Skip to content