Aktualności

Zapytanie ofertowe nr ZPO.SZ.24.3-RB.2022

Zespół Placówek Oświatowych zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pod nazwą „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu – budynek E”.

Miejsce i termin składania ofert: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7, 45-073 Opole, do dnia 23 listopada 2022 r. do godz. 10:00.

https://zpoopole.bip.gov.pl/publiccontracts/view/38864

Skip to content