Aktualności

Zapytanie ofertowe nr ZPO-SZ.24.9-U/UE.2022

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu dwóch kursów zawodowych:

  • Kurs operatora wózka widłowego – dla 49 uczniów,
  • Kurs operatora koparko-ładowarki – dla 10 uczniów,

uczestników projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu – 2 edycja” w ramach priorytetu IX Wysoka jakość edukacji Działania 09.02 – Rozwój kształcenia zawodowego, na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.2.1 – Wsparcie kształcenia zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie: https://zpoopole.bip.gov.pl/ oraz na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

Oferty w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem Bazy konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/78434) do dnia 17.10.2022 r., do godziny 8:30.

Rekrutacja do Bursy

Informujemy, że bursa w roku szkolnym 2024/2025 będzie dysponowała 12 wolnymi miejscami. Jednocześnie przypominamy, że wnioski o przyjęcie do bursy wraz z wymaganymi dokumentami można

Czytaj dalej »
Skip to content