Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe numer sprawy: ZPO-4.UE.4.2021

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Torowa 7, 45-073 Opole

zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert 23.04.2021 r. do godziny 11:00.

Dokumenty do pobrania:
Skip to content