Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe numer sprawy: ZPO-TN.271.5.2020

Zespół Placówek Oświatowych zaprasza do składania ofert na zadanie:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu kursu obsługi kombajnu zbożowego dla uczestników projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Miejsce i termin składania ofert: Zespół Placówek Oświatowych w Opolu, ul. Torowa 7, 45-073 Opole, sekretariat nr 112 bud. C, do dnia 1 lipca 2020r. do godz. 8:30.

Dokumenty do pobrania:
Skip to content